website voor Vrienden van de Walburg

vriendenvandewalburg
Stichting Vrienden van de Walburg heeft als doel de Walburgis kerk voor Arnhem te behouden door financiële ondersteuning bij het onderhoud te bieden. Op deze website staan de activiteiten van de Stichting uiteengezet. Ontwerp, ontwikkeling en hosting verzorgd door Sitosense. Bezoek de website www.vriendenvandewalburg.nl